תקנון האתר

ברוכים הבאים, אנא קראו בעיון את תקנון אתר:

בתור משתמש האתר ושירותיו עליך לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות. במידה ואתה לא מסכים עם אחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים, הימנע בבקשה מביצוע שימוש בשירותי האתר. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל סעיף בו המנוסח בלשון זכר מתייחס לשני המינים באופן שווה. כמו כן כל סעיף האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הצטרפות לשירות הייעוץ של האתר שלנו מעידה בין השאר על אישור סעיפי תקנון זה וכן על הסכמה מפורשת לכל תנאיו השונים המפורטים למטה, וזאת ללא שום הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש של האתר, המפורטים בהמשך תקנון זה נתונים לשינוי עתידי ע"י מפעיל השירות (ללא מתן הודעה מראש למשתמשי האתר) ולכן כדאי לבקר בדף זה כמה שיותר. תנאי השימוש מבהירים ומסכמים את מערכת היחסים בין מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, לבין מקבלי השירות ונותני השירות.

שירות הייעוץ הטלפוני הנ"ל מופעל על ידי אתר 'מפתח הגורלות' ומשמש למעשה כמתווך בלבד בין ספקי הייעוץ השונים ("נותני השירות"), שמספקים מוצר או שירות מכל סוג - לבין לקוחות השירות הטלפוני, המתקשרים לקבלת ייעוץ ("לקוחות"). במסגרת שירות הייעוץ הטלפוני הפועל 24 שעות ביממה ("השירות") מספקת מפעילת השירות לנותני השירות וגם ללקוחות השירות - פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לביצוע שיחות ייעוץ דיסקרטיות בתחום המיסטיקה.

שירות הייעוץ ותכניו מיועדים אך ורק עבור שימושם האישי של הלקוחות ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי נוסף מכל סוג ומין וזאת ללא קבלת היתר מפורש ממפעיל שירותי הייעוץ. הקניין השירות, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של שירות האתר - שייכים אך ורק למפעיל השירות ולבעל האתר. למפעיל השירות ולבעל האתר קיימת זכות יוצרים בלעדית על כל תצוגה ו/או מידע ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק, וזאת לרבות סימני מסחר, עיצוב גרפי, אייקונים גרפיים וסודות מסחריים. קיים איסור חמור לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות פעולה כלשהי בתכנים המוצגים ברחבי האתר והשירות – וזאת ללא רשות מפורשת ובכתב ממפעילי האתר. מפעיל האתר והשירות הטלפוני יראה בחומרה רבה כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות או בזכויותיו של אחר ואף יראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשירות זה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

המידע הרב והאינפורמציה לגבי ספקים, ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים במסגרת שירות הייעוץ, מוצגים באתר האינטרנט והנאמרים בפועל בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות – נאמרים ו/או מוצגים כפי שהתקבלו מהספקים ("נותני השירות") באופן מדויק, ללא התערבות כלשהי ו/או מעורבות כלשהי, למעט עריכה לשונית בסיסית. מפעיל השירות והאתר לא יבדוק ולא יישא בכל אחריות לגבי טיב התכנים, נכונותם או מהימנותם. האחריות לקיום ווידוא טיב האינפורמציה הנ"ל מוטל על לקוחות השירות, משתמשי האתר ו/או המשתמש בשירות הייעוץ הטלפוני.

יש להדגיש כי הייעוץ הטלפוני עם נותני השירות אינו בא להחליף ו/או להשלים בשום צורה ייעוץ מרופא ו/או פסיכיאטר ו/או פסיכולוג ו/או יועץ השקעות - וכל מי שעושה שימוש כלשהו במידע שקיבל, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית. לפיכך ובהתאם לזאת, למי שעושה שימוש במידע ובשירות - לא תהיה טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר ו/או מפעילי שירות הייעוץ ובפני נותני השירות. מובהר בזאת באופן ברור כי המידע אשר מתפרסם ברחבי האתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני הינו בגדר עצה בלבד. כאמור, המידע אינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעיל האתר המפעיל בין השאר גם את שירות הייעוץ הטלפוני לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין לקוחות השירות לבין נותני השרות ולא אחראי בשום צורה לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים המסופקים במהלך הייעוץ. בנוסף לך, מפעיל האתר אשר מפעיל גם את שירות הייעוץ הטלפוני, לא יהווה צד בשום מחלוקת עתידית ו/או סכסוך שיתגלה בינך לקוח, לבין נותני השירות, לא יהיה אחראי בשום צורה, ולא ישא במישרין או בעקיפין, בכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, כספי או אחר, אשר ייגרם ללקוח עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות או מהסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן ללקוחות במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל השירות הטלפוני ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות שהיא בגין נזק שיגרם ללקוח, הן באופן ישיר והן באופן עקיף משימוש באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני. לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני.

מפעילי האתר מפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני,  מספקים את השירות כפי שהוא, ואינם מעניקים כל מחויבות הבטחה או מצג למשתמש. כמו כן, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות הייעוץ. מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני יעשו מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של שירות הייעוץ ושל האתר. יחד עם זאת, מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני אינם מתחייב בשום צורה, כי לא תהיה כל תקלה ו/או כשל ו/או ליקוי כלשהו בפעולת השרות או האתר.

הנני (הלקוח), המקבל את שירות הייעוץ הטלפוני, מצהיר בזאת באופן מפורש כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות המבוקש אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי אל נותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. בנוסף לכך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר אל מספר הטלפון ממנו נשלחות אלייך ההודעות - ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה. טלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731512.


השיחות בשירות הייעוץ הטלפוני של האתר מוקלטות, בין השאר לצרכי בקרת איכות וכמו כן לצורך תיעוד השיחות כחוק. יחד עם זאת, תוכן השיחות אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה.

מפעילי האתר המפעילים את שירותי הייעוץ הטלפוני רשאים להביא את פעולת האתר ו/או השירות הטלפוני להפסקה זמנית או לסיומו של השירות בכל עת וללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני בשום דבר כלפי המשתמשים.

האתר מציע שירות של 5 דקות חינם לשיחת יעוץ בטלפון 050-8087891
מודגש בזאת שרק בטלפון זה השיחה היא ללא עלות עבור הייעוץ. כל טלפון אחר שמפרסם אתר זה הינה בעלות כפי שמופיע בתקנון זה.
הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. בנוסף לכך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות sms, עליך להתקשר אל מספר הטלפון ממנו נשלחות אלייך ההודעות - ולפעול ע"פ ההנחיות להסרה.  הטלפון להסרה ממשלוח סמס הינו 072-2731513


דיסקרטיות ואבטחת מידע – מפעילי שירות הייעוץ הטלפוני ובעלי האתר ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמירת הדיסקרטיות בשיחות הטלפון, אך אינם יכולים להבטיח באופן הרמטי חדירות בלתי מורשות לתוך מערכות התקשורת ו/או שימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך ובהתאם לזאת מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות עקיפה או ישירה לכל שימוש כלשהו או גילוי מידע כלשהו שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני שומרים לעצמם את הזכות לסרב לתת את השירותים השונים המוצעים באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני לכל אדם בישראל, ללא כל סיבה או הצדקה כלשהי.

אמצעי תשלום באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני – התשלום במסגרת הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות חשבון חברת הסלולר ו/או חשבון הטלפון הקווי ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות כרטיס חיוב אחר. מפעילי האתר המפעיל בין השאר את שרות הייעוץ הטלפוני שומרים לעצמם את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השירות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחרו, וזאת מכל סיבה שהיא ובכל עת. שירות הייעוץ הטלפוני בתחום המיסטיקה מיועד אך ורק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ הטלפוני מצהיר בזאת שהינו מעל גיל 18 ושהינו רשאי על פי החוק להשתמש בשירות הנ"ל. שירות הייעוץ הטלפוני פתוח לבעלי אפשרות לבצע שיחה לחו"ל או עבור לקוחות אשר רכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו. מחיר השירות נקבע על פי דקות ושניות בהן הלקוח שהה במערכת. מחיר דקת שהיה במערכת הינו 12.90 ש"ח לדקה בלבד, וזאת בשיחה בינלאומית. חיוב הלקוח מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת הפתיח בכניסה למערכת השירות. מובהר בזאת באופן ברור, כי החיוב יבוצע גם במקרה שבו בזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ טלפוני מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים, יועץ המיסטיקה אינו זמין, התבצע מעבר ליועץ אחר, אין כלל יועצים זמינים באותו הרגע, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעילי השירות. השירות הטלפוני ניתן באמצעות שיחה בינלאומית. המשתמש בשירות הייעוץ הטלפוני מצהיר בזאת שהקו שהשתמש בו לביצוע השירות הינו ברשותו המלאה או קיבל הרשאה מפורשת לבצע את השירות דרכו. בכל מקרה מפעילי השירות אינם מחויבים בשום מקרה לזכות את קו הטלפון אשר ממנו יצאה שיחת הטלפון לקבלת שירות הייעוץ ועלות השירות המלאה מוטלת על בעל הקו.

חל איסור חמור ומפורש לעשות שימוש לא חוקי בשירות הטלפוני ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה כלשהי בתכני השירות, טיב השירות ללקוחות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שירות הייעוץ הטלפוני (לקוח השירות) מתחייב בזאת כי במהלך השיחות עם נותני השרות, לא יפר בשום צורה את חוקי המדינה בכל הנוגע לזכויות קנייניות, לשון הרע, זכויות יוצרים, סימני מסחר, חומרים הפוגעים באדם אחר או בפרטיותו או כל חומר כלשהו הפוגע ברגשות הציבור וזאת לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

יודגש בזאת כי מפעילי האתר אשר מפעילים גם את שירות הייעוץ הטלפוני וכן עובדיו, מנהליו, בעליו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בשום צורה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ישירים או עקיפים אשר נגרמו או ייגרמו למבקש השרות (הלקוח) ו/או צד ג' כלשהו וזאת כתוצאה משימוש בשירות הייעוץ הטלפוני ו/או שימוש במידע שהתקבל באתר או בייעוץ ו/או בחלקו של המידע שהתקבל במסגרת השירות. בנוסף לכך, מובהר כי מפעילי האתר ומפעיל שירות הייעוץ הטלפוני, מנהליו, עובדיו או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום צורה לכל תקלה, שיבוש, תקלה או טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעילי האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, מנהליו עובדיו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות (הלקוח) מתחייב בזאת לשפות את מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני, את מנהליו, עובדיו או כל מי שמטעמם - בגין כל נזק, אובדן רווח, הפסד, הוצאה או תשלום כלשהו ובכלל זה הוצאות משפטיות ו/או הוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

בכל מקרה בו יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי אחת מההוראות המופיעות בתקנון זה בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות המופיעות בתקנון זה לעמוד בתוקפן.

מפעילי שירות הייעוץ הטלפוני אינם מתחייב ששירות הייעוץ הטלפוני לא יופרע, יינתן ללא כל תקלות או כשלים אחרים וזאת כמובן עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. יש להדגיש כי בכל מקרה לא יפוצה מקבל השרות (הלקוח) עקב תקלות ו/או הפרעות אלו.


כל הזכויות שמורות לאתר , אין לעשות כל שימוש בחומר המופיע באתר זה ללא אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים. כל הטיפים, העצות, ההנחיות המובאות באתר אינן בשום פנים תחליף לייעוץ מקצועי או ייעוץ רפואי. כמו כן בכל מקרה של יישום העצות/הטיפים/ההנחיות הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בכתוב באתר או כל נזק אחר בקשר לשימוש כאמור במישרין או בעקיפין. ברכה מזל והצלחה לכולם.

המשתמש בשרותי הייעוץ הטלפוני ובשירותי האתר מאשר בזאת שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בשום אופן כל שימוש מסחרי או עסקי בשירות.

מקום השיפוט הרלוונטי לתקנון זה הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. על השימוש באתר ו/או בשרות הייעוץ הטלפוני יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

התקשרו עכשיו!
מבצע! קבלו עכשיו בחינם את אוסף הטיפים הגדול של המיסטיקנים הכי טובים בישראל!
שם:
דוא"ל:
יום השעה
חשוב לדעת - כל יום אנו מכינים עבורכם תחזיות חדשות ומעודכנות
ולכן מומלץ להכנס כל יום לאתר!
יום השעה
חשוב לדעת - כל יום אנו מכינים עבורכם תחזיות חדשות ומעודכנות
ולכן מומלץ להכנס כל יום לאתר!